Domov pro seniory Orlická a Azylový dům pro matky s dětmi

//   www.orlicka.cz   //   Základní informace

Základní informace

Domov pro seniory Orlická poskytuje sociální služby od roku 1987. V tento rok byl zahájen provoz a zařízení neslo název Domov penzion pro důchodce. Byly zde poskytovány služby občanům, kteří pobírali starobní nebo plný invalidní důchod a byli schopni vést relativně samostatný život s tím, že zařízení jim poskytovalo za úhradu vhodnou formu bydlení a s tím spojenou základní péči. Přijetím zákona č. 108/2006 Sb. se zařízení transformovalo na Domov pro seniory. Sociální zařízení typu penziony pro seniory již v tomto zákoně nejsou uváděny, byly zrušeny.

Samotné budovy zařízení byly zkolaudovány v roce 1978 a původně sloužily jako kanceláře několika státních podniků. Budovy nebyly původně postaveny pro účely pobytového zařízení sociálních služeb, jednalo se o klasické panelákové interiéry. V průběhu několika let však došlo k přestavbě a modernizaci bytů na bydlení, které plně vyhovuje požadavkům seniorů. Postupně bylo budováno i přiměřené společenské zázemí, společenská místnost, klubovny, tělocvična, odpočinková zahrada.

domov, penzion, senior, senioři, azyl, dům, matky
Domov pro seniory a Azylový dům pro matky s dětmi
Orlická 1, 400 11, Ústí nad Labem
Copyright ©2008 Created by UpFront